Kontor och företagsflyttning

Vid en kontorsflyttning krävs erfarenhet, resurser och bra planering. Er ordinarie verksamhet får inte störas mer än nödvändigt. Överenskomna tider måste hållas så att datakommunikationer och telefonväxel fungerar utan längre avbrott.

Miljövänlig avveckling av kontorsinventarier ni ej behöver.
Vi hjälper er att i första hand sälja möblerna vidare, går inte detta så källsorterar vi för att undvika tippavgifter. Både miljön och ekonomin tas omhand.

50 års erfarenhet från flyttningar av större statliga verk till det lilla enmansföretaget borgar för en profesionellt planerad och genomförd flyttning.

Läs mer under Tips och råd »