Miljö och Kvalité

God kvalitet upplevs när man motsvarar och överträffar de krav och förväntningar som ställs på en. De krav som ställs på vår verksamhet är satta av kunden, branschen, stat/kommun, personalen och det egna företaget. För att säkerställa att vi lever upp till dessa krav har June Express AB. Kvalitets och Miljöcertifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Detta innebär att vår organisation garanterar ett högkvalitativt utfört arbete med bra utrustning och välutbildad personal som arbetar i en väl fungerande miljövänlig organisation. 

Kvalité och miljösäkring

Kvalité och miljösystemet är uppbyggt på att företagets verksamhet och rutiner är dokumenterat i systempärmar. Dessa finns tillgängliga för alla och innehåller riktlinjer för företaget, instruktioner, information, blanketter mm. Att systemet och rutinerna efterföljs kontrolleras genom periodvisa interna och externa revisioner. Verksamheten skall sträva efter en ständig förbättring.

För att nå detta ställs generella och årsvisa mål på verksamheten, dessa mäts bl.a genom att reklamations och avvikelserapporter skrivs. Dessa sammanställs efter årets slut och ligger till grund för de förbättringar som sätts upp som mål efterföljande år. Önskar ni detaljerad information av speciella områden/rutiner i vår verksamhet står vi gärna till hands med dessa.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar gällande flytt i Jönköping eller övriga Sverige.

Prisförfrågan Kontakta oss

Företagsinformation

© JUNE EXPRESS AB

Skiffervägen 6, 553 03 Jönköping

Vägbeskrivning

Org.nr: 556218-1809

Kontakta oss

 036-71 88 30

Kontakta oss per mail

Öppttider: Mån - Fre:  07:00 till 17:00

Instagram

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från June Express AB.

  • Miljöcertifierad
  • Kvalitetscertifierad

Vi är ISO certifierade enligt KVALITÉ, MILJÖ, TRAFIKSÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ.

Inlogg KFM >>