Tips & Råd inför flytt av kontor

Här förklarar vi hur vi kan uppnå en trygg och effektiv flytt.  Vi ger er effektiva tips om hur ni kan packa era värdesaker så bra som möjligt, vad ni kan tänka på innan, under och efter flytten. Våra tips och tricks kan verkligan hjälpa er spara tid och problem.

Inför flytten

Ikon med mekaniker som kopplar ur ugn

1.

Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.

Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.

Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas av June Express personal.

Ha tillgång till jourmontör för hiss.

Se till att er personal har tillgång till arkiv och förbrukningsmaterial under flyttdagarna.

Ikon för projektledare hållandes papper visande person detta

2.

Utse projektledare på lastnings- och lossningsstället som ska vara kontaktperson mot June Express flyttchef.

Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.

Informera om var möbler som ej ska med till nya adressen ska förvaras.

Beställ nermontering av hyllor, skåp och liknande som är fast monterade i vägg samt större möbler som ej går ut genom dörren.

Ikon för städning

3.

Boka städning av nya och gamla kontoret.

Höj och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.

Se till att framfart till entrén är fri för flyttbilen.

Informera personalen i god tid så de känner sig delaktiga.

Korridorer måste ha fri passage, fyll dem inte med möbler och kartonger.

Anmäl utrustning som är värd mer än ett halvt basbelopp till June Express.

Ikon för person som kollar in i skåp ikon för ritning

Under flytten

Ha en ritning tillgänglig med nya kontorets layout och rumsnummer på varje våningsplan.

Ta vara på sekretesspapper och andra värdepapper under flytten.

Se till att information och instruktioner förmedlas mellan er projektledare och June Express flyttchef.

Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.

Ikon för person som ringer i telefon hållandes paket

Efter flytten

Ring oss när kartongerna är upppackade och ska hämtas.

Ev. skada eller förlust anmäls snarast till vår personal eller direkt till vårt kontor.

Ikon för blommor och krukväxter

Vi tar ej ansvar för

Blommor och krukväxter

Frysvaror

Ikon för hund, båt, samt brandfarlig vätska

Vi lastar inte

Brandfarliga vätskor

Färskvaror

Husdjur

Bilar och båtar

TIPS & RÅD KONTOR

Egen packning och uppmärkning.

Uppmärkning

• Märk alla inventarier med June Express etiketter.

• Ange byggnad, våning och rum som godset ska flyttas till.

• Märk varje del i demonterad möbel. Ex. varje del av ett vinkelskrivbord eller datorset.

• Möbler och inredning som inte ska med till nya adressen märks med röda märklapppar.

• Tag bort ev. gamla märklappar.

• Skriv aldrig direkt på kartongen, använd märklappar och märk på kartongens kortsida.

• Märk tydligt upp dörrkarmarna på nya arbetsplatsen så att möblerna kommer rätt.

• Tavlor märks och lämnas hängande på väggen.

Kopieringsmaskiner

• Kontakta leverantören för ev. transportsäkring.

• Är maskinen leasad kanske leasingbolaget vill ombesörja flyttningen av maskinen.

• Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar till maskinen.

• Töm maskinen på papper, ev. vätska och pulver.

Datorer

• Demontera och märk upp varje del av datorsetet.
• June Express personal plastar in skärm och hårddisk med bubbelplast för transport i rullvagn eller kartong..

Ikon för packning av material

Packning

Blommor packas i öppna kartonger.

Allt löst gods såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning m.m packas i kartong.

Töm och lås hurtsar och skrivbord, ta bort nyckeln.

Ta vara på nycklar, beslag och skruv till möbler som demonteras.

Ställ kartongerna tre och tre, gärna med den tyngsta överst.

Packa kartongerna så fulla som möjligt men ej överfulla..

Kom ihåg att

Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-97 98 99 eller www.adressandring.se

Tillse att postgång fungerar under flyttdagen.

Beställa eftersändning av post.

Lösa säkerhetsfrågor under flytten.

Beställa flyttning av telefonen och internet och se till att de fungerar på båda adresserna.

Säg upp el, gas och vatten.

Boka städning. Fråga oss gärna om offert.

Ordna med sophämtning och grovsopor.

Tips att ladda ner nedan.

Ladda ner Tips & råd pdf