Försäkringar och ansvar

Allmänna bestämmelser för bohags- och kontorsflyttningar.

 

Avtalsvillkor för bohags flyttningar:

Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.
Läs mer om BOHAG 2010 »

 

Avtalsvillkor för kontorsflyttningar:

Fastställda av Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF).
Läs mer om KONTOR 2003 »

 

Gällande försäkringar

Bohagsflyttningar

När ni anlitar June Express AB är Ert bohag försäkrat med marknadens bästa försäkringar. Vi följer och har utökat konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt BOHAG 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.
Ert bohag är försäkrat upp till 20 basbelopp.

 

Kontorsflyttningar

När man flyttar kontorsinventarier som kopieringsmaskiner, datorer och annan utrustning gäller det att handskas med dessa med varsam hand. Transportsäkra maskiner, plasta in datorer osv. Skulle olyckan vara framme måste försäkringsbiten fungera. Ny utrustning måste på plats för att Förhindra driftsstopp.Vi följer konsumentverket och Svenska Åkeriföreningens rekommendationer enligt Allmänna bestämmelser för bohags- och kontorsflyttningar.
Era kontorsinventarier är försäkrade upp till 30 basbelopp.
Var noga med värdering av maskiner och dyl. Vi hjälper Er med tilläggsförsäkring.

 

Utlandsflyttningar

Vid utlandsflyttningar gäller speciella villkor beroende på destination och transportsätt.
Tala med vår kontorspersonal så hjälper vi er med rätt försäkring.

 

Tilläggsförsäkring

För att säkerställa ersättning för inträffad skada på Ert bohag då June Express AB inte är orsakande eller ersättningsskyldig enl. allmänna bestämmelser. eller om något föremål är värt mer än ett halv basbelopp, kan särskild objektsförsäkring tecknas.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar gällande flytt i Jönköping eller övriga Sverige.

Prisförfrågan Kontakta oss

Företags information

© JUNE EXPRESS AB

Skiffervägen 6, 553 03 Jönköping

Vägbeskrivning

Org.nr: 556218-1809

Kontakta oss

 036-71 88 30

info@juneexpress.se

Öppttider: Mån - Fre:  07:00 till 17:00

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från June Express AB.

Vi är ISO certifierade enligt KVALITÉ, MILJÖ, TRAFIKSÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ.

Inlogg KFM >>