Tips och råd kontor

Tips & råd (PDF-fil)

Trygg och effektiv flyttning

Inför flytten

-Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
-Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.
-Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas av June Express personal.
-Ha tillgång till jourmontör för hiss.
-Se till att er personal har tillgång till arkiv och förbrukningsmaterial under flyttdagarna.

-Utse projektledare på lastnings- och lossningsstället som ska vara kontaktperson mot June Express flyttchef.
-Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.
-Informera om var möbler som ej ska med till nya adressen ska förvaras .
-Beställ nermontering av hyllor, skåp och liknande som är fast monterade i vägg samt större möbler som ej går ut genom dörren.

-Boka städning av nya och gamla kontoret.
-Höj och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.
-Se till att framfart till entrén är fri för flyttbilen.
-Informera personalen i god tid så de känner sig delaktiga.
-Korridorer måste ha fri passage, fyll dem inte med möbler och kartonger.
-Anmäl utrustning som är värd mer än ett halvt basbelopp till June Express.

Under flytten

-Ha en ritning tillgänglig med nya kontorets layout och rumsnummer på varje våningsplan.
-Ta vara på sekretesspapper och andra värdepapper under flytten.
-Se till att information och instruktioner förmedlas mellan er projektledare och June Express flyttchef.
-Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.

Efter flytten

-Ring oss när kartongerna är upppackade och ska hämtas.
-Ev. skada eller förlust anmäls snarast till vår personal eller direkt till vårt kontor.

Vi tar ej ansvar för

-Blommor och krukväxter
-Frysvaror

Vi lastar inte

-Brandfarliga vätskor.
-Färskvaror.
-Husdjur.
-Bilar och båtar.

TIPS & RÅD KONTOR - Egen packning och uppmärkning

Uppmärkning

-Märk alla inventarier med June Express etiketter.
-Ange byggnad, våning och rum som godset ska flyttas till.
-Märk varje del i demonterad möbel. Ex. varje del av ett vinkelskrivbord eller datorset.
-Möbler och inredning som inte ska med till nya adressen märks med röda märklapppar.
-Tag bort ev. gamla märklappar.
-Skriv aldrig direkt på kartongen, använd märklappar och märk på kartongens kortsida.
-Märk tydligt upp dörrkarmarna på nya arbetsplatsen så att möblerna kommer rätt.
-Tavlor märks och lämnas hängande på väggen.

Packning

-Blommor packas i öppna kartonger.
-Allt löst gods såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning m.m packas i kartong.
-Töm och lås hurtsar och skrivbord, ta bort nyckeln.
-Ta vara på nycklar, beslag och skruv till möbler som demonteras.
-Ställ kartongerna tre och tre, gärna med den tyngsta överst.
-Packa kartongerna så fulla som möjligt men ej överfulla.

Kopieringsmaskiner

-Kontakta leverantören för ev. transportsäkring.
-Är maskinen leasad kanske leasingbolaget vill ombesörja flyttningen av maskinen.
-Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar till maskinen.
-Töm maskinen på papper, ev. vätska och pulver.

Datorer

Demontera och märk upp varje del av datorsetet.
June Express personal plastar in skärm och hårddisk med bubbelplast för transport i rullvagn eller kartong.

Kom ihåg att

-Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-97 98 99 eller www.adressandring.se
-Tillse att postgång fungerar under flyttdagen.
-Beställa eftersändning av post.
-Lösa säkerhetsfrågor under flytten.
-Beställa flyttning av telefonen och internet och se till att de fungerar på båda adresserna.
-Säg upp el, gas och vatten.
-Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
-Ordna med sophämtning och grovsopor.