June Express distributionsavdelning är såld till Best Transport.

June Express AB arbetar idag inom tre transportområden, flyttningar, bud och distribution.
Under 2019 kommer företaget att avyttra två av verksamhetsområdena för att koncentrera sig på kärnverksamheten, flyttningar.
Som ett led i denna omstrukturering tar Best Transport AB över företagets distributionsavdelning från 1:a mars 2019. Övertagandet kommer inte innebära några nedskärningar eller ändringar i avdelningens drift och inriktning.
VÅRA KUNDER FÅR ÄVEN I FRAMTIDEN MÖTA VÅR DUKTIGA PERSONAL, VÅRA BILAR OCH VÅR HÖGA SERVICENIVÅ!

Pressmeddelande.