Flytt och magasinering

Ska Ni flytta ihop och har två bohag som ska bli ett? Eller är nya villan inte inflyttningsklar ännu? Det finns många olika livssituationer som gör att ni kan vara i behov av att magasinera Ert bohag.
Vi har olika typer av magasinering, välj det alternativ som passar Ert behov bäst!

I vårt traditionella möbelmagasin förvaras dina möbler i träboxar alternativt containers på ett höglager. Vill du ha tillgång till dina saker eller kanske fylla på med mer så rekommenderar vi att du hyr ett förråd med egen nyckel. Dit har du tillgång alla dagar i veckan. Lokalerna är tempererade, larmade, övervakat av vaktbolag och har regelbundna skadedjurskontroller.

Är Ni intresserade av att veta mer? Kontakta oss!

Traditionel möbelmagasinering

Hur Ert bohag förvaras och hanteras beror på bohagets volym.
Mindre volymer förvaras i specialtillverkade träcontainers och möblerna filtas och stuvas i sin egen låda.
Varje möbel numreras och redovisas till Er på ett depositionsavtal, som fungerar som ett kvitto på vad Ni har förvarat hos oss.
Vid större volymer utnyttjas vårt containersystem. Vi lastar hos Er och transporterar sedan containern direkt till magasinet, lätt, smidigt och manuell dubbelhantering undviks!

Vill Ni komma åt Era saker eller fylla på med mer rekommenderar vi att Ni hyr ett förråd med egen nyckel.