Flytt och magasinering

Ska Ni flytta ihop och har två bohag som ska bli ett? Eller är nya villan inte inflyttningsklar ännu? Det finns många olika livssituationer som gör att ni kan vara i behov av att magasinera Ert bohag.
Vi har olika typer av magasinering, välj det alternativ som passar Ert behov bäst!

Vårt höglager är modernt och tempererat och Ert bohag förvaras noggrant och säkert. Lagret är övervakat av vaktbolag och har regelbundna skadedjurskontroller. Varje möbel numreras och redovisas till Er på ett depositionsavtal, som fungerar som ett kvitto på vad Ni har förvarat hos oss.

Är Ni intresserade av att veta mer? Kontakta oss!

Bohagets storlek

Hur Ert bohag förvaras och hanteras beror på bohagets volym.
Mindre volymer förvaras i specialtillverkade träcontainers och möblerna filtas och stuvas i sin egen låda.
Vid större volymer utnyttjas vårt containersystem. Vi lastar hos Er och transporterar sedan containern direkt till magasinet, lätt, smidigt och manuell dubbelhantering undviks!

Vill Ni komma åt Era saker eller fylla på med mer rekommenderar vi att Ni hyr ett förråd med egen nyckel.