Tips & råd bohag

Tips & råd (PDF-fil)

Trygg och effektiv flyttning

Inför flytten

-Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
-Montera isär dator, tv och annan elektrisk utrustning.

-Skruva själv ner hyllor, skåp, paraboler och liknande som är fast monterade i vägg samt ta ner gardiner.
-Demontera större möbler som ej går ut genom dörren.text

-Lägg undan värdesaker, pengar och annan privat egendom i eget handbagage, som inte ska med i flytten.
-Ta vara på nycklar till möbler samt nycklar till gamla och nya bostaden.
-Märk cyklar, barnvagnar och liknande som står i allmänna utrymmen.

-Töm alla trädgårdsmaskiner på olja och bensin.
-Rengör maskiner och redskap.

-Töm kylskåp på färskvaror och vätskor.
-Ställ undan städmaterial som du ska använda för städning.
-Lägg ut mattor på golven om du har ömtåliga golv.
-Anmäl möbler och annat gods som är värt mer än ett halvt basbelopp till June Express.

Under flytten

-Visa vår personal särskilt ömtåliga föremål samt möbler och föremål som inte ska flyttas med.
-Håll reda på nycklar, plånbok, kläderoch annat som du behöver under flyttningen så att dessa ej hamnar bland flyttgodset.

-Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.
-Instruera eller visa med skiss var möblerna ska stå i den nya bostaden.

Efter flytten

-Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
-Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.

Förberedelser och egen packning

Packning

-Använd principen tungt underst, lätt överst.
-Packa tätt och lägg bollar av exempelvis tidningspapper i tomma utrymmen.

-Lägg makulatur mellan tallrikarna och ställ dem på högkant, gärna med mjukt under.
-Slå in glas i makulatur och ställ dem upp i kartongen.

-Packa böcker stående, rygg mot rygg.
-Fyll kartongen med böcker max upp till handtagen.
-Lägg därefter sängkläder eller liknande över böckerna.

-Stapla kartonger tre och tre, den tyngsta överst.
-Lampskärmar demonteras, emballeras och/eller läggs i kartong.

-Rulla ihop mattor och andra långa föremål. Snöra eller tejpa.
-Ta ner lösa hylldelar, stapla och tejpa ihop dem.
-Kläder och sängkläder kan ligga kvar i byråer.

-Blommor packas i öppna kartonger.
-Låsskåpsdörrar så de ej går upp. Ta bort nyckeln.
-Kartongen ska vara full men ej överfull.

Kom ihåg att

-Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-979899 eller adressandring.se
-Beställa eftersändning av post.
-Sända flyttkort till släkt och vänner.
-Beställa flyttning av telefonen.
-Ordna med sophämtning och grovsopor.
-Säga upp el, gas och vatten.
-Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
-Planera mathållningen under flyttdagarna.

Vi tar ej ansvar för

-Blommor och krukväxter.
-Frysvaror.

Vi lastar inte

-Brandfarliga vätskor.
-Färskvaror.
-Husdjur.
-Bilar och båtar.